Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
Staničná 8
076 15 Veľaty

IČO: 42 331 676
DIČ: 21 20 082 250

Kontakt: +421 911 037 255
E-mail: masronavaoz@gmail.com